Vorming begeleiders afgevoerd !

Tot voor kort werd je verplicht tot het volgen van een begeleidersvorming van 3u wanneer je zoon of dochter wilde begeleiden naar het rij-examen. Daar is nu een eind aan gekomen.

De Raad van State heeft het besluit van de Vlaamse regering nietig verklaart. Dit wil zeggen dat volgende wijzigingen terug van toepassing zijn:

  1. De verplichte vorming voor begeleiders is niet meer van toepassing. Iedereen kan dus terug vrij één van de kinderen opleiden.
  2. De stage- of oefenperiode(voorheen opgetrokken van 3 naar 9 maanden) wordt terug geschroefd naar 3 maanden.

In jullie zoektocht naar de beste aanpak, de volgorde van aanleren, veiligheidsvoorschriften, technische gewoontes, examengerelateerde kwesties, … help ik jullie natuurlijk graag.