Info

  • Tijdens het eerste telefonisch contact leggen we concrete doelen vast. Er wordt ook meteen een eerste lesdatum bepaald.
  • Voor de eerste rijles nemen we de tijd om enkele afspraken te maken, administratie te vervullen en te peilen naar de reeds opgedane rij-ervaring.
  • Na de eerste les plannen we de volgende lessen.
  • Ik kom met de leswagen tot bij jullie thuisadres. De les begint en eindigt steeds op dit adres.
  • De eerste lessen gaan door in de nabije en verdere omgeving van jullie huis. Dit geeft mij de kans om basisvaardigheden en technieken aan te leren in relatief gekend gebied.
  • Examengebied gaan we verkennen wanneer je al een zeker niveau haalt en de manoeuvres enigszins onder de knie hebt.
  • Je begeleiders die op je voorlopig rijbewijs staan vermeld, mogen de rijles mee in de wagen volgen. Zo kunnen ze beter inschatten wat van jou als chauffeur verwacht wordt. Ik kan dit zelfs sterk aanraden.
  • De laatste les voor het praktijkexamen rijden we een proefexamen. Zo kom je op je eigenlijke examen voor geen enkele verrassing te staan.
  • Als jullie dit wensen, begeleid ik je graag tijdens je praktisch rij-examen.  Om organisatorische redenen kan dit enkel op woensdagnamiddag (vanaf 13.30u), donderdag vanaf 12.30u of tijdens de schoolvakanties.

Leren autorijden is een proces van vallen en heel veel opstaan. Gun jezelf dus de tijd om te evolueren. Oefen op regelmatige basis met je begeleider. Je zou in principe minstens 3000 km moeten gereden hebben alvorens aan het praktisch examen te kunnen deelnemen.